Polityka Prywatności i Cookies

 1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska z siedzibą przy ul. Barwna 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-102-59-38, REGON: 072926997, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=2b49758b-ac14-44ab-8017-77627065f203
 2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych i zgłoszeniowych sklepu internetowego www.sklep.bewell.com.pl oraz innych form kontaktu z BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska , w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy www.sklep.bewell.com.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3.     Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
 •          podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 •          innym zewnętrznym podmiotom wspierającym BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska  w zakresie usług informatycznych, księgowych, kurierskich lub współpracujących z BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska . w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
 •          dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 •          wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •          dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska  – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
 •          w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 1.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2.     Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska . W razie niepodania danych osobowych, BEWELL-Polska Aurelia Tchórzewska  nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 4.     Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
 5. Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania sklepu internetowego www.sklep.bewell.com.pl, a w szczególności dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić dostosowaną do jego potrzeb. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie sklepu internetowego www.sklep.bewell.com.pl, usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji ‘Pomoc’ Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.bewell.com.pl. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 


TOP